PROFIL SPOLEČNOSTI

Základním cílem Ostravská dopravní společnost – Cargo, a.s. je poskytovat služby zákazníkům dle jejich přání, předpokládat jejich další potřeby a trvale zajišťovat kvalitu poskytovaných služeb v oblasti provozování dráhy a drážní dopravy.

Chceme, aby jméno naší organizace bylo vždy spojováno s vysokou kvalitou, spolehlivostí, rychlostí a ochotou řešit iniciativně a s přehledem veškeré problémy naších zákazníků.

Motto

Na prvním místě je spokojený zákazník a s ním je spojena existence organizace.

Záměr

Vybudovat, trvale poskytovat a zlepšovat integrovaný systém podle normy EN ISO 9001:2008 a systém environmentálního managementu podle normy EN ISO 14001:2004 na standardní úrovni.

Realizace záměru organizace je založena na plnění následujících principů

1. Spokojenost zákazníka je pro nás prvořadým úkolem.

2. Dodržujeme dohodnuté termíny. Jsme flexibilní a dokážeme pružně reagovat na všechny požadavky zákazníků.

3. Své dodavatele se snažíme cíleně vybírat. Udržujeme těsné a partnerské vztahy s dodavateli ve prospěch firmy.

4. Získáním finančních zdrojů usilujeme o investice do nákupu nových zařízení s cílem poskytování služeb na kvalitativně vyšší úrovni.

5. Stojíme o důvěru zákazníka, který musí být přesvědčen, že účelně, ekonomicky a efektivně vynaložil své prostředky.

6. Naší prioritní záležitostí jsou přepravy hromadných substrátů v ucelených soupravách s maximálním důrazem na minimalizaci přepravní doby od dodavatele k odběrateli.

7. Zajistíme kvalitní činnost při údržbě a opravách železničních kolejových vozidel.

8. Zajistíme kvalitní poskytování spedičních služeb s vysokou úrovni jejich doplňkových služeb.

9. Zákazníkům nadstandardně poskytujeme poradenství v oblasti nasazení lokomotiv při obnově a údržbě železničních tratí.

10. Máme kladný vztah k životnímu prostředí. Vždy se snažíme o maximální ochranu životního prostředí a šetrnost přírodních zdrojů důsledným uplatňováním preventivních opatření v oblasti environmentu sledováním a plněním všech legislativních požadavků.

11. Neustále zlepšujeme pracovní prostředí a nástroje, které používají zaměstnanci organizace k plnění úkolů, s cílem zvýšení ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

Stanovená politika kvality a environmentální politika je závazná pro všechny zaměstnance organizace.

KE STAŽENÍ – INTEGROVANÁ POLITIKA SPOLEČNOSTI (PDF)

V Ostravě, dne 1. ledna 2017

Základní mezníky společnosti

 • 1995

  Založení společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s.

  Společnost byla založena 30.května 1995.

 • 2004

  Nákup prvních dieselových lokomotiv

  Od svého založení do poloviny roku 2004 společnost nevykonávala žádnou aktivitu. V červnu roku 2004 společnost nakoupila prvních 21 dieselových lokomotiv a tímto datem de-facto zahájila svou činnost.

 • 2005

  Strategická partnerství a certifikace

  Získání certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. Podepsána strategická spojenectví s privátními operátory na území PL, SK, AUT. Realizována první mezinárodní přeprava.

 • 2006

  Osvědčení dopravce na Slovensku

  Získání osvědčení dopravce na území Slovenské republiky, přístup na celou síť ŽSR.

 • 2017

  Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s.

  Vznik nové společnosti Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s. odštěpením od mateřské společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s.